Hoitovaihtoehdot

Keskitymme sairauksiin, joissa hoidon tarve on suurin

Terapia-alueet

Olemme sijoittaneet biosimilaariohjelmaamme yli miljardi dollaria.1 Kehitteillä olevat biosimilaarit ja biologiset alkuperäislääkkeemme kattavat yhdessä ne terapia-alueet, joilla lääkehoidon tarve on maailmanlaajuisesti suurin. Tämä kertoo sitoutuneisuudestamme edistyksellisten ja laadukkaiden lääkkeiden kehittämiseen ja niiden saatavuuden parantamiseen.

Maailman 10 käytetyintä biologista lääkettä v. 20142
Biologinen lääke (vaikuttava aine) AMGENIN Alkuperäislääke AMGENIN Biosimilaari
Adalimumabi   X
Infliksimabi   X
Rituksimabi   X
Etanersepti* X  
Glargiini-insuliini    
Bevasitsumabi   X
Trastutsumabi   X
Pegfilgrastiimi X  
Ranibitsumabi    
Interferonibeeta-1α    
*Suomessa Enbrelin (etanersepti) markkinoijana toimii Pfizer Oy.

  1. http://theamgendifference.com/our-strategy.html
  2. https://www.thebalance.com/top-biologic-drugs-2663233

Kaksi terapia-aluetta, joilla hoidon tarve on suurin

Amgen on sitoutunut kehittämään elintärkeitä lääkkeitä terapia-alueilla, joilla tarve on suurin: kehitteillä on jo 10 biosimilaaria joko omana tai yhteistyöhankkeena. Tällä hetkellä kehitämme biosimilaareja erilaisten syöpä- ja autoimmuunisairauksien hoitoon.